У здоровому телі - здоровий дух
 

Облако тегов

інформації викликає волокна дофамін дофамінергичеськие модулює недавно нейрони передачу речовини система стріатуму чорної ядер


 

Дофамінергичеськая система

Дофамінергичеськие нітростріатниє дороги починаються в сітчастій частині чорної речовини. Нейрони, що містять дофамін, виявлені також поодинці або групами поза цією речовиною, але лише поблизу від нього.
Дуже тонкі дофамінергичеськие аксони сильно гілкуються, утворюючи по всьому стріатуму відносно дифузну (тобто без виразної топографічної організації) мережу. Уздовж цих волокон знаходиться безліч крихітних, помітних в світловий мікроскоп потовщень,
званих варікозностямі. На електронних мікрофотографіях вони ідентифікуються як пресинаптичні елементи. В нейронів сітчастої частини чорної речовини досить регулярна імпул'сация з частотою близько 1 Гц. Таким чином, кожну секунду імпульс однієї дофамінергичеськой клітки викликає вивільнення дофаміна в багаточисельних розсіяних після стріатуму синапсів.
Із-за свого діффузного будови дофамінергичеськая система непридатна для передачі деталізованої, топографічно організованої інформації. Швидше за неї можна розглядати як свого роду "іригаційну систему", що модулює передачу інформації по головному каналу. Дійсно, недавно було показано, що що вивільняється в стріатуме дофамін модулює глутамінергичеськую кортікостріатную передачу, хоча не цілком ясно, викликає він гальмування, полегшення або і те і інше. Висхідні дофамінергичеськие волокна від середнього мозку прямують не лише до стріатуму, але і до лімбічеським структур, і до префронтальной кори.
Аналогічний модулюючий вплив на базальні ганглії, можливо, надають серотоїінергичеськие волокна від ядер шва, норадренергічні волокна від блакитної плями, а також волокна з медіатором невідомої природи від інтраламінарних ядер таламуса і від мигдалини; всі вони йдуть до стріатуму. Нарешті, слід зазначити, що в базальних гангліях міститься безліч місцевих нейронів (інтернейронов), що модулюють потік інформації в трансстріатних петлях. До них відносяться холінергичеськие нейрони стріатума і різні, відкриті лише недавно пептідергичеськне нейрони.

Гіпофункція ГАМКергичеськой і холінергичеськой систем; хорея і баллізм

Хорея, вперше описана Гентінгтоном, є спадкове дегенеративне захворювання базальних гангліїв, що характеризується мимовільними судорожними сіпаннями. При посмертному дослідженні наголошується різке зменшення кількості нейронів стріатума. Приголомшуються перш за все синтезуючі ГАМК...

Дивіться такожЕлектромеханічне сполучення

Збудження гладком'язових кліток викликає або збільшення входу Са2+ через потенпіалзавісимиє кальцієві канали клітинної мембрани, або вивільнення Са2+ з саркоплазматичного ретікулума під впливом внутріклітинного "другого посередника" інозітолтріфосфата. У обох випадках підвищується...
Локалізація і механізм дії Са2+

Ін'єкція Са2+ в м'язові волокна викликає їх скорочення. Інтактні живі волокна значно менше личать для демонстрації прямої дії Са2+ на міофібрили, чим ті ж волокна після видалення або руйнування поверхневої...

Гладкий м'яз

В гладком'язових кліток веретеновидна форма, довжина приблизно 50-400 мкм і товщина 2-10 мкм. Сполучені особливими міжклітинними контактами (десмосомами), вони утворюють мережу з вплетеними в неї колагеновими волокнами. Із-за нерегулярного розподілу...